SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
Informacja na temat opłat za żywienie za październik
15/09/2021

OPŁATY ZA ŻYWIENIE ZA PAŹDZIERNIK 2021 WYNOSI:

 • oddziały przedszkolne ,,0” - 210,00 zł
 • klasy I -VIII - 114,00 zł

Opłatę za obiady należy przelać na konto bankowe do 27.09.2021 r.

Numer rachunku bankowego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki:

11 8009 1062 0016 4177 2007 0003

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy szkoły.

UWAGA! Data 27 września jest OSTATECZNĄ datą wpłaty za obiad. W przypadku nieuiszczenia opłaty w podanym terminie, uczeń będzie mógł korzystać z wyżywienia dopiero w kolejnym miesiącu.

UWAGA!!!

 • Dziecko, u którego wpłata w wyznaczonym terminie nie będzie dokonana, nie będzie mogło korzystać z obiadów w danym miesiącu.
 • Wpłaty dokonane po 27 września będą zaliczone na poczet kolejnego miesiąca – listopada lub mogą zostać zwrócone po napisaniu przez rodzica podania o zwrot.
 • Warunkiem skorzystania z obiadu  jest  okazanie KARNETU. Karnety będą wydawane uczniom przez wychowawców  29 i 30 września.

ZWROTY KOSZTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 • Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystany posiłek może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej i została zgłoszona do godziny 07:00 rano na e-mail intendent@sp5.com.pl lub pod nr telefonu 506959742.
  • Proszę nie dokonywać zgłoszeń nieobecności dziecka na obiedzie poprzez  sekretariat ani przez e -dziennik (pracownicy niepedagogiczni nie mają uprawnień do korzystania z e - dziennika). Nauczyciel nie ma obowiązku zgłaszać nieobecności dziecka na obiedzie.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

 • Nie ma możliwości wykupienia tylko jednego z dań lub korzystania z posiłków w wybrane dni tygodnia.
 • Stołówka szkolna do odwołania nie wydaje obiadów na wynos.
 • Ewentualną rezygnację z posiłków w kolejnych miesiącach w przypadku uczniów klas I – VIII  należy zgłosić u intendenta do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego nowy miesiąc na e-mail intendent@sp5.com.pl lub pod nr telefonu 506959742.
 • Regulamin stołówki szkolnej, Karta zgłoszenia dziecka na obiady w szkole, jadłospis, wysokość opłat za obiady,  informacje dla rodziców dostępne są na stronie internetowej szkoły
Dzieje się!

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!