SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Szkoła   /   Świetlica
Świetlica

Ważne!
Wypełnioną kartę zgłoszenia do świetlicy należy wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do szkoły.


I. Informacje ogólne

Świetlica zapewnia opiekę przed oraz po zajęciach lekcyjnych wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy zgłosili chęć korzystania z niej, poprzez wypełnienie „Karty zapisu do świetlicy” (w załącznikach).

Zapraszamy w godzinach: 06:30- 18:00

Dysponujemy trzema pomieszczeniami, przystosowanymi do pracy i zabawy dla dzieci w wieku szkolnym. Nasze sale wyposażone są zarówno w zabawki jak i sprzęt edukacyjny.

II. Kadra

W celu zapewnienia profesjonalnej opieki i bezpieczeństwa podopiecznych, w naszej świetlicy zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli – wychowawców:

 • Magdalena Dudzińska
 • Magdalena Ekert
 • Monika Garbarczyk
 • Magdalena Jabłońska
 • Ewelina Ligęza
 • Marta Malinowska
 • Grażyna Ostrowska
 • Agnieszka Przygódzka

 III. Zajęcia świetlicowe

W toku pracy organizujemy m.in. :

 • pomoc w odrabianiu prac domowych
 • zajęcia plastyczno – techniczne
 • zajęcia relaksacyjne
 • gry i zabawy świetlicowe
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia dydaktyczne wynikające z Rocznego Planu Pracy Świetlicy (także przy użyciu sprzętu multimedialnego).

Świetlica szkolna bierze czynny udział w życiu szkoły oraz przywiązuje dużą wagę do budowania pozytywnych relacji z rodzicami uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację:

 • uroczystości szkolnych
 • przedstawień
 • imprez rodzinnych
 • wyjść pozaszkolnych

Współpracujemy także ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki, które bardzo wspomaga nas w realizacji wszystkich przedsięwzięć, zarówno materialnie jak i organizacyjnie.

W roku szkolnym 2019/20 w naszej świetlicy planowana jest realizacja:

 • Innowacji edukacyjnej „Pocztówkomania”
 • Projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”
 • Zajęć dodatkowych z elementami programowania „Kodowanie na dywanie czyli zabawy z Photonami”
 • Przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Warsztatów Bożonarodzeniowych
 • Wieczoru Kinowego
 • Gry terenowej „Piątka Express”
 • Dnia Polskiej Niezapominajki
 • Dnia Rodziny
 • Akcji społeczno- patriotycznej BohaterOn- włącz historię
 • Konkursów: plastycznego i konstrukcyjnego
 • Współpracy z ZOL „Dom Rodzinny”

 Zajęcia w świetlicy realizowane są w oparciu o stały harmonogram dnia, uwzględniający czas na odpoczynek, odrabianie prac domowych, zajęcia zorganizowane oraz zabawy swobodne. W codziennej pracy przywiązujemy dużą uwagę zarówno do rozwoju intelektualnego jak i emocjonalnego naszych wychowanków. Staramy się, także pomagać w rozwiązywaniu trudności natury wychowawczej oraz koleżeńskiej, a także wpajać zasady kultury osobistej i poszanowania innych. Istotnym obszarem na jaki  staramy się zwracać uwagę w naszej pracy wychowawczej, jest przekazywanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych oraz wrażliwości na potrzeby społeczeństwa. Priorytet stanowią dla nas potrzeby i zainteresowania dzieci, oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas czasu spędzanego w świetlicy.

 Nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej
Pliki do pobrania

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!