SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

L.p.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko specjalisty prowadzącego zajęcia

1.

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Magdalena Cielicka
Anna Bieńkowska
Maria Pawlikowska
Karolina Leszczyńska
Agnieszka Karpińska
Sylwia Olszewska
Daria Rzeczkowska
Iwona Ostapowicz
Marta Malinowska
Aleksandra Rostkowska
Monika Garbarczyk
Katarzyna Prątnicka

2.

Terapia widzenia (zajęcia z tyflopedagogiem)

Agnieszka Krzymowska
Ewa Grabarczyk

3.

Terapia logopedyczna

Wioletta Chruściel-Cios
Paulina Bartczak

4.

Zajęcia wszechstronnie stymulujące rozwój poznawczy

Daria Rzeczkowska
Karolina Leszczyńska
Sylwia Olszewska
Kinga Budnik
Agnieszka Krzymowska
Ada Kassjanowicz
Maria Pawlikowska
Aleksandra Rostkowska

5.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne

Katarzyna Turek
Maria Pawlikowska
Agnieszka Szczerbińska
Marta Malinowska
Anna Wasilewska
Marzena Paszkowska
Iwona Ostapowicz
Ewelina Bończyk

6.

Zajęcia rozwijające ruchowo

Anna Piotrowska

7.

Zajęcia wszechstronnie stymulujące rozwój psychoruchowy

Karolina Leszczyńska

8.

Terapia korekcyjno-kompensacyjna

Teresa Polanowska
Magda Tomkiewicz

9.

Zajęcia z psychologiem

Katarzyna Turek

10.

Zajęcia z surdopedagogiem

Maria Pawlikowska

11.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Maria Pawlikowska

12.

Zajęcia usprawniające ruchowo – gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna

Agnieszka Patłaszyńska

13.

Terapia ręki

Karolina Leszczyńska

14.

Socjoterapia

Ewelina Bończyk
Milena Ciurzyńska

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko specjalisty prowadzącego zajęcia

1.

Zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój językowy.

Anna Wasilewska

2.

Zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe z elementami matematyki.

Anna Wasilewska

3.

Zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe.

Anna Bieńkowska
Milena Ciurzyńska
Marzena Paszkowska
Daria Rzeczkowska

4.

Zajęcia terapeutyczne doskonalące proces uwagi, pamięci i myślenia.

Anna Bieńkowska

 

Wczesne wspomaganie rozwoju w roku szkolnym 2022/2023:

 • Katarzyna Prątnicka
 • Izabela Stryjek
 • Karolina Leszczyńska
 • Kinga Budnik

Trening umiejętności społecznych w roku szkolnym 2022/2023:

 • Milena Ciurzyńska
 • Daria Rzeczkowska
 • Ada Kassjanowicz
 • Agnieszka Wilczyńska
 • Joanna Rogińska
 • Magdalena Rakoczy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2022/2023:

 • kl. I: Ewa Wiśniewska, Ewa Pierścieniak, Dorota Jaźwiecka
 • kl. II: Anna Piotrowska, Renata Luty, Beata Drozd
 • kl. III: Wioletta Waluszko, Milena Ciurzyńska, Karolina Marzęcka, Anna Wasilewska
 • kl. IV: Grażyna Ostrowska, Jolanta Szczepańska, Edyta Dmowska, Joanna Szparadowska
 • kl. V: Grażyna Ostrowska, Edyta Dmowska, Anita Panasiuk, Anna Matuła
 • kl. VI: Grażyna Ostrowska, Edyta Dmowska
 • kl. VII: Grażyna Ostrowska, Marianna Turek, Violetta Rzeszot, Edyta Dmowska

Zajęcia kształtujące umiejętności uczenia się dla klas VIII:

 • język polski: Agnieszka Rabiej, Violetta Rzeszot, Anna Kassjanowicz, Grażyna Ostrowska
 • matematyka: Marianna Turek, Anna Matuła
 • język angielski: Małgorzata Nerć, Wioletta Chudzyńska, Karolina Nadrzycka

Pozostałe zajęcia dodatkowe:

 • koło matematyczne: Agnieszka Patłaszyńska
 • koło przyrodnicze: Beata Drozd
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne: Iwona Zielińska
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-chemiczne: Karolina Marzęcka
 • Chór szkolny „Euforia”: Gabriel Wiśniewski
 • kodowanie i programowanie: Ewa Pierścieniak
 • koło plastyczne: Renata Luty

 

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!