SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1

Nauczanie indywidualne

Beata Drozd

Małgorzata Kamińska

Grażyna Ostrowska

Edyta Dmowska

Mirosława Pogorzelska

Agnieszka Rabiej

Marianna Turek

Anna Szczęsnowicz

Iwona Zając

Katarzyna Chudzińska

Justyna Michno

Magdalena Dudzińska

2

Zajęcia rewalidacyjne, w tym:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne
 • zajęcia z psychologiem
 • terapia widzenia (zajęcia z tyflopedagogiem)
 • zajęcia rozwijające ruchowo
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia usprawniające ruchowo

Natalia Chojnacka

Magdalena Cielicka

Agnieszka Karpińska

Wioletta Chruściel-Cios

Karolina Leszczyńska

Magda Tomkiewicz

Marta Malinowska

Sylwia Olszewska

Marzena Paszkowska

Milena Ciurzyńska

Agnieszka Szczerbińska

Anna Piotrowska

Anna Bieńkowska

Kinga Budnik

Katarzyna Turek

Ewelina Bończyka

Dorota Ziemnińska

Anna Baczyńska

Monika Garbarczyk

Katarzyna Prątnicka

Iwona Ostapowicz

Beata Kocięcka

Maria Pawlikowska

3

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Milena Ciurzyńska

Katarzyna Turek

Agnieszka Szczerbińska

4

Zajęcia terapeutyczne, w tym:

 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • terapia korekcyjno-kompensacyjna,
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki
 • terapia SI
 • gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna.

Marzena Paszkowska

Karolina Marzęcka

Teresa Polanowska

Wioletta Chruściel-Cios

Karolina Leszczyńska

Joanna Prusik

Maria Pawlikowska

Agnieszka Patłaszyńska

5

Wczesne wspomaganie rozwoju.

Kinga Budnik

Wioletta Chruściel-Cios

Katarzyna Prątnicka

Izabela Stryjek

6

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Joanna Rogińska

Kinga Budnik

Iwona Ostapowicz

Marzena Paszkowska

Milena Ciurzyńska

Ewa Pierścieniak

7

Zajęcia wyrównawcze, w tym:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 7,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 4
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 6

Karolina Marzęcka

Ewa Pierścieniak

Anna Piotrowska

Marianna Turek

 

8

Zajęcia kształtujące umiejętności uczenia się, w tym:

 • matematyka
 • język polski

Marianna Turek

Agnieszka Rabiej

 

 

 

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!