SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
    /   Szkoła   /   Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy opublikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących.
 • Zdjęcia zamieszczone w galerii nie posiadają opisu czy tekstu alternatywnego.
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, DOCX, XLS, XLSX z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Mapa placówki nie jest dostępna ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Rogińska.
 • E-mail: sekretariat@sp5.com.pl
 • Telefon: 227755075

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Adres: ul. Chemików 1a
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • E-mail: dyrektor@sp5.com.pl
 • Telefon: 227755075

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Chemików, które jest dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach – podjazd (pochylnia) dla wózków, poręcze.
 • Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak jest oznaczeń do osób słabowidzących i niewidomych.
 • Budynek czterokondygnacyjny (1 podziemna, 3 nadziemne), nie posiada windy.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie wszystkie drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze, na lewo od wejścia głównego, znajduje się sekretariat oraz gabinet dyrektora placówki.
 • Toalety znajdujące się w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej i informacji głosowej.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie www szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.

Inne informacje i oświadczenia

 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Placówka planuje wprowadzić pełną zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do dnia 2022-12-31.
Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!