SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Szkoła   /   Oddziały przedszkolne
Oddziały przedszkolne

'Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa,
istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi'
Stefan Szuman

Publiczne Przedszkole w Nowym Dworze Mazowieckim mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ulicy Chemików 1 a . Przedszkole po raz pierwszy zostało oddane do użytku 1 września 2017 roku. Obecnie zostały utworzone 3 grupy 6- latków, pełniących obowiązek klasy „0”. Zostały stworzone odpowiednie warunki do pracy i zabawy. Powstał obiekt przystosowany do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole posiada trzy przestrzenne,  jasne i estetyczne sale wyposażone w funkcjonalne meble i sprzęt dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Teren wokół przedszkola jest rozległy przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu, posiada atrakcyjny, bezpieczny sprzęt na placu zabaw.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-17.00.

Misja przedszkola:
Misją przedszkola jest tworzenie sytuacji, w których dziecko znalazłoby zaspokojenie potrzeb w sferze wzmożonej aktywności poznawczej, intelektualnej oraz w sferze emocji i nieodpartej chęci ciągłego działania. 

Do zaspokojenia tych potrzeb w przedszkolu stosowane są następujące metody pracy z dziećmi:

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka

 Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład  nauczyciela

Metody słowne:

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się

Metody aktywizujące

 • burza mózgów i twórczego myślenia
 • metoda projektów
 • gry dydaktyczne
 • pedagogika zabawy 'Klanza'
 • 'Edukacja przez ruch' D. Dziamskiej
 • techniki parateatralne - drama, technika zmiany ról, pantomima
 • metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej 'Dziecięca matematyka' 

Oprócz zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski oraz zajęcia taneczne z elementami zumby. Ponadto przedszkole bierze udział w imprezach oraz konkursach organizowanych przez szkołę.

Przedszkole oferuje dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną:

 • psycholog
 • pedagog
 • pomoc logopedyczna
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia ręki
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowane do jego indywidualnych potrzeb

Program:

Program dydaktyczny  przedszkola zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, uwzględniając pełen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Obecnie bazujemy na podręcznikach, kartach pracy z pakietu Kolorowy start z plusem przeznaczonego dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Koncepcja pakietu oparta jest na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań, podejmowaniu czynności niekonwencjonalnych i ustalaniu wewnętrznych motywów działania. 

Kadra Przedszkola:

Wszystkie nauczycielki w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Regularnie biorą udział  w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach. Systematycznie osiągają stopnie awansu zawodowego

Grupa 0 a:

Wychowawcy oddziału:

Beata Marszałek

Joanna Boniecka

Nauczyciel wspomagający:

Magdalena Cielicka

 

Grupa 0 b:

Wychowawcy oddziału:

Marzena Wysocka

Małgorzata Nyc

Nauczyciel wspomagający:

Maria Pawlikowska

 

Grupa 0 c:

Wychowawcy oddziału:

Natalia Marmulewska-Guz

Izabela Stryjek

Nauczyciel wspomagający:

Sylwia Olszewska

.

 

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!