SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
    /   Szkoła   /   Historia
Historia
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w zasadzie wyrosła z tutejszej ”Jedynki”. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, pierwotnie zaplanowany dla 600 uczniów, w początku lat 80-tych był miejscem nauki i pracy dla ponad 1600 osób. Zasłużona i powszechnie lubiana szkoła była nadmiernie przepełniona.

Budowa nowego obiektu oświatowego stawała się koniecznością. Z inicjatywy lokalnej administracji szkolnej, środowiska nauczycielskiego i wydatnej pomocy Kuratorium Oświaty w Warszawie uzyskano środki finansowe.

We wrześniu 1984 roku po blisko 3-letniej budowie nowa szkoła była prawie gotowa do użytku. Trwały jeszcze prace przy wznoszeniu sali gimnastycznej i segmentu administracyjno-socjalnego. W dniu 27 sierpnia 1984 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się znamienne w postanowieniach posiedzenie rady pedagogicznej. W dużym skupieniu wysłuchano treści zarządzenia kuratora (nr 64 z dn. 27.08.1984 r.) o powołaniu od 1 września Szkoły Podstawowej Nr 5 z lokalizacją przy ulicy Chemików 1 a.

Pierwszym dyrektorem został Kazimierz Szczerbatko, dotychczasowy dyrektor ”Jedynki” - świetny pedagog, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń. Ponad wszystko cenił sobie przyja1ń i współpracę z wychowankami. Jego pedagogiczne credo brzmiało:

”Każdy nauczyciel powinien być dobrym wychowawcą, a naczelnym wymogiem jego pracy powinno być dobro ucznia”.

Słowa te stały się wyznacznikiem pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowej szkole. Zastępcami dyr. K. Szczerbatko zostali równie zasłużeni nauczyciele i wychowawcy.

Marianna Dębska - wieloletni nauczyciel plastyki o nieprzeciętnych zdolnościach artystycznych. Liczne nagrody uczniów, zwycięstwa w konkursach centralnych, wystawy - potwierdzały bardzo wysoki poziom zajęć lekcyjnych.
Dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieliła się także z młodymi nauczycielami będąc wieloletnim metodykiem wychowania plastycznego. Bardzo skromna, życzliwa i uśmiechnięta.

Jerzy Wysokiński - znakomity nauczyciel biologii. Nauczyciel szkół średnich i podstawowych o uznanym dorobku dydaktycznym i naukowym. Stały współpracownik wielu ogólnopolskich czasopism naukowych. Niestrudzony badacz i odkrywca tajemnic natury. Swoją pasją i bogatym doświadczeniem zawsze dzielił się z uczniami organizując liczne, wędrowne obozy krajoznawcze oraz lokalne wycieczki terenowe. Wyrozumiały, ceniący pracowitość, szczerość i lojalność współpracowników.

W dalszej części narady przedstawiono granice nowego obwodu szkolnego oraz imienny wykaz nauczycieli wytypowanych do pracy w ”Piątce”. Stało się faktem, że ze Szkoły Podstawowej Nr 1 odejdzie ponad 1000 uczniów i większość nauczycieli. Radość mieszała się ze smutkiem, z dotychczasową szkołą wiązały się dobre wspomnienia, ale wizja lepszej i wygodniejszej pracy zbliżała do ”Piątki”.
Przekazanie części dydaktycznej nowej szkoły opó1niało się dlatego zdecydowano, że nowy rok szkolny obie szkoły zainaugurują wspólnie. 26 września 1984 roku odbył się uroczysty apel pożegnalny. Nowy dyrektor SP Nr 1 - Krystyna Borowska dziękując za dotychczasową współpracę życzyła uczniom i nauczycielom nowej szkoły wielu sukcesow i pomyślności.

Ulicami miasta stan osobowy ”Piątki” przeszedł do nowego obiektu szkolnego. Nastąpiło uroczyste rozpoczęcie działalności po symbolicznym przecięciu biało - czerwonej wstęgi. Uczeń Sebastian Wrzesiński dał znak, że szkoła normalnie działa. Pierwszy dzwonek wzywał do pracy.
Koło PCK prowadzone przez Reginę Zielską oraz Wiesławę Wołosowicz kształtowało wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i gotowość niesienia pomocy. Spółdzielnia Uczniowska ”Kleks” prowadzona Stanisławę Gronek, Elżbietę Lipińską i Elżbietę Lewandowską rozwijała edukację ekonomiczną i uczyła odpowiedzialności. Poza tym funkcjonowały: LOP, LOK, SKO, TPD. Znaczący udział w efektach procesu dydaktyczno-wychowawczego mają nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej: Beata Surwiłło, Jadwiga Drążyk, Anna Affek, a w minionych latach - Teresa Wolska, Irena Formińska, Stanisława Gronek i Zenobia Ancerowicz.
 
W 1984 r. Zbiory biblioteki zawierały 4.450 pozycji, w 1994 r. - 11.995.
 
Wiodącą siłą życia szkolnego jest niewątpliwie Samorząd Uczniowski. Dążenia młodzieży z ”Piątki” zawsze zmierzały do zapewnienia podmiotowości ucznia. Między innymi wyrazem tego była organizacja i aktywny udział w trzech kolejnych Sejmikach Samorządów Uczniowskich Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim odbywanych w latach 1985-1988. Prowadzono kronikę i wydawano roczniki. Na co dzień uczniowie uczestniczyli w organizowaniu uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych. Pierwszymi, wieloletnimi opiekunami SU byli nauczyciele: Ewa Kłos-Piecyk i Zygmunt Grabowski pracując wspólnie w latach 1984-1988. Pierwszą przewodniczącą Samorządu była uczennica Anita Głośniak, a jej zastępcą przyszły reprezentant Polski w kajakarstwie, dwukrotna olimpijka, Elżbieta Urbańczyk. W następnych latach opiekę nad SU sprawowali: Elżbieta Lipińska, Halina Kozioł, Joanna Żukowska, Małgorzata Dominik.
 
Znaczące miejsce w tradycji szkolnej zajmują osiągnięcia w rozwijaniu kultury fizycznej. Sportowe, aktywne zainteresowanie młodzieży oraz pasja, systematyczna i dobrze zorganizowana praca znakomitych nauczycieli wychowania fizycznego sprawiły, że ”Piątka” była i jest wyróżniającą się pod tym względem szkołą w województwie warszawskim. Regułą stało się, że reprezentanci szkoły wygrywają prawie wszystkie zawody w rejonie. Kilkakrotnie uczestniczyli w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Absolwenci są podstawowymi zawodnikami reprezentacji nowodworskich szkół średnich. Wielu z nich podjęło próbę wyczynowego uprawiania sportu. Przykładem postępowania jest już nie tylko legendarny Patron, lecz także uczestniczka olimpiad w Seulu i Barcelonie, mistrzostw świata i Europy.
 
Całokształt działalności sportowej potwierdzają kroniki, w skromnym zakresie protokoły rad pedagogicznych oraz bardzo liczne pucharu i dyplomy. Współautorami tych sukcesów są: Janusz Rzeszot, Jarosław Wróblewski, Iwona Boczkowska, Barbara Krawczak, Tomasz Nowakowski, Bożena Tomaszewska.
 
W historii szkoły szczególnie upamiętnił się rok 1990. We wrześniu tego roku szkoła otrzymała imię Patrona, Sztandar oraz tablicę pamiątkową. Od 26 września 1990 r. Funkcjonuje zmieniona nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 
Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!