SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Pomoc PP   /   Psycholog
Psycholog

Pomoc psychologa skierowana jest do uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Prowadzona jest przez  panią Katarzynę Turek - Modzelewską.

Dni i godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 12:00     
Czwartek: 8.00-16:00
Piątek: 8:00 - 12:00


Formy pomocy psychologicznej:

1. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Są to działania nastawione na rozwiązanie zgłaszanego problemu przez dziecko, jego rodziców, wychowawców, nauczycieli. Działania te mają na celu pomóc w zrozumieniu i odnaleźć adekwatne rozwiązania, zaplanować działania do poradzenia sobie z nimi.

2. Terapia psychologiczna
Jej celem jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania i obejmuje złożony proces oddziaływań psychologicznych w zakresie:

            - trudności emocjonalnych i behawioralnych

            - kryzysy związane ze stratą

           - niepowodzenia i trudności szkolne

           - zachowania antyspołeczne, np. agresja

           - zachowania autodestrukcyjne, np. okaleczanie się

           - problemy w postrzeganiu siebie –niska samoocena

          - zmaganie się z trudną sytuacją rodzinną, rówieśniczą

 Terapię poprzedza konsultacja psychologiczna

3. Interwencja kryzysowa
Skierowana jest do uczniów, którzy przeżyli/ przeżywają kryzys, np. rozwód rodziców, trudne, traumatyczne doświadczenia i potrzebują szybkiej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej.

Psycholog przeprowadza z uczniami:

  • rozmowy wspierające,
  • rozmowy wychowawcze,
  • spotkania, których celem jest wyciszenie się ucznia,
  • przeprowadza interwencje na terenie szkoły,
  • prowadzenie mediacji rówieśniczych,
  • opiniuje na prośbę instytucji państwowych sposób funkcjonowania dziecka w szkole.

Psycholog prowadzi z klasami:

  • lekcje psychoprofilaktyczne i prewencyjne,
  • warsztaty problemowe.

Psycholog współpracuje z jednostkami i instytucjami mającymi na celu pomoc dziecku i rodzinie. Prowadzi dokumentację szkolną psychologa. W swojej  pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa opracowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!