SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Uczniowie   /   Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski

”…Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które im stawia szkoła…”

Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim jest współorganizatorem i współrządcą życia szkolnego.

Samorząd jest inicjatorem wielu akcji na terenie szkoły. W porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Pomaga w planowaniu i organizacji imprez wynikających z planu pracy szkoły. Podejmuje działania oraz organizuje imprezy (dyskoteki), z których dochód przeznacza się na cele charytatywne. Przygotowuje okolicznościowe gazetki szkolne. Angażuje się w zbiórkę makulatury, baterii i surowców wtórnych.  Współdziała z Dyrekcją szkoły w celu właściwej organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i za jej aprobatą. Samorząd Uczniowski planując swoje działania, stara się uwzględniać rozwój dzieci na wszystkich płaszczyznach, a także zachować dobre imię szkoły.

Samorząd w tym roku szkolnym spotyka się w poniedziałki 14:40 – 15:25 (sala 2), we wtorki 8:00 – 8:45 (sala 23) oraz 8:55 – 9:40 (sala 23).

Przedstawicielami uczniów w roku szkolnym 2018/19 zostali:

  • przewodnicząca: Julia Oszczyk 7e 
  • zastępcy przewodniczącej: Zuzanna Figarska 8a,
  • skarbnik: Wiktoria Tłoczek 8e 


Opiekunki:
Karolina Nadrzycka, Natalia Chojnacka

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!