SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
    /   Uczniowie   /   Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski

”…Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które im stawia szkoła…'

Przedstawicielami uczniów w roku szkolnym 2022/23 zostali:

przewodnicząca: Julia Sołtys 8b 

zastępcy przewodniczącej: Aleksander Omiotek 8g, Maria Bartosiewicz 8e

 

Samorząd w tym roku szkolnym spotyka się we wtorki 14:40 – 15:25 (pokój nauczycieli wf)

Zapraszamy do współpracy!

Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim jest współorganizatorem i współrządcą życia szkolnego. Samorząd jest inicjatorem wielu akcji na terenie szkoły. Pomaga w planowaniu i organizacji imprez wynikających z planu pracy szkoły. Podejmuje działania oraz organizuje imprezy (dyskoteki), z których dochód przeznacza się na cele charytatywne. Przygotowuje okolicznościowe gazetki szkolne. Współdziała z Dyrekcją szkoły w celu właściwej organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Samorząd Uczniowski  podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim organizują pracę Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie zajmują się głównie wolontariatem akcyjnym – zbierają środki pieniężne lub dary rzeczowe na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt. Uczniowie w poprzednich latach wspierali swoją pracą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Bank Żywności, UNICEF Polska, Polską Akcję Humanitarną, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Fundację Braci Mniejszych (Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim), Legijną Świąteczną Paczkę na Kresy.  Uczniowie przez cały rok szkolny zajmują się również segregacją surowców wtórnych i zbiórką makulatury.  

Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i za jej aprobatą. Samorząd Uczniowski planując swoje działania, stara się uwzględniać rozwój dzieci na wszystkich płaszczyznach, a także zachować dobre imię szkoły.

Opiekunki: Natalia Chojnacka, Karolina Nadrzycka

 

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!