SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
    /   Pomoc PP   /   Mediacje
Mediacje

MEDIACJA to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku. Mediacja to dobrowolne, poufne postępowanie w konfliktach, w których możliwie jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora/mediatorów.

ZGŁOSZENIA DO MEDIACJI

  • ustne składane mediatorowi  przez ucznia z własnej  inicjatywy,
  • mogą zostać zgłoszone przez innego ucznia,         
  • mogą zostać zgłoszone przez wychowawcę lub innego
  • pracownika szkoły
  • mogą zostać skierowane przez  rodzica/opiekuna prawnego


PROCEDURY MEDIACJI SZKOLNYCH


Rodzaje konfliktów szkolnych, które mogą być rozwiązywane poprzez mediację rówieśniczą: konflikt między uczniami: w konflikcie uczestniczą tylko uczniowie.

Lista możliwych konfliktów dotyczących uczniów, które można rozwiązać poprzez mediację rówieśniczą:
rozpowszechnianie plotek / wywyższanie się jednych uczniów nad innymi / chęć rządzenia, podporządkowania sobie innych / gnębienie słabszych / zazdrość o wyniki w nauce / drwienie z koleżanek, kolegów gorzej ubranych, pochodzących z gorzej sytuowanych rodzin / obrażanie członków rodziny rówieśników / ingerencje w personalne rzeczy, tj. zabieranie ich i chowanie / wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach / odrzucanie, tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 4 §1

Odnośnie kierowania spraw do mediacji w szkole, wyjątek stanowią te zachowania uczniów, które wynikają z popełnienia czynu karalnego lub świadczą o demoralizacji. W myśl tej ustawy każdy, kto stwierdzi popełnienie przez nieletniego czynu karalnego lub stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji ma obowiązek powiadomienia o tym Sąd Rodzinny, Policję lub inny właściwy organ.
 
W tej sytuacji nieletniego do mediacji może skierować tylko Sąd Rodzinny, do którego wpłynęła sprawa.

MEDIATORZY:
Katarzyna Nowicka
Agnieszka Szczerbińska

Terminy mediacji są ustalane na bieżąco ze stronami.

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!