SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
"Letter to Santa" - konkurs dla klas szóstych
06/12/2021

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Cele konkursu: 
1. Upowszechnianie języka angielskiego.

2. Kształtowanie umiejętności pisania w języku angielskim.

3. Rozwijanie kreatywności.
Założenia organizacyjne: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Pracę konkursową stanowi autorski, samodzielnie napisany list do Świętego Mikołaja w języku angielskim.

3. Troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa składającą się z 4 nauczycieli przydzieli punkty i wyłoni zwycięzców.

4. Uczestnik konkursu może oddać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

5. Praca konkursowa jest oryginalną i samodzielną twórczością ucznia biorącego udział w konkursie.

6. Uczniowie klas szóstych przekazują prace nauczycielom języka angielskiego.


Forma prac konkursowych: 
1. Sposób wykonania: technika dowolna.

2. Format pracy: kartka w formacie nie większym niż A4. 
 
Kryteria oceny: 
1. Oryginalność, estetyka wykonania pracy, prawidłowy rozkład listu.

2. Wkład pracy ucznia.

3. Techniki plastyczne.

4. Realizacja tematu konkursu.

5. Poprawność językowa.
 
Terminy: 
Do 13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) – oddawania prac konkursowych 
Do 22 grudnia 2021 roku (środa) – ogłoszenie wyników konkursu.

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 
 
Organizatorzy: 
Małgorzata Nerć
Małgorzata Kamińska

 

 

Przykładowy wzór listu:

 

Dear Santa,

I am  ________. I am ______________ years old. I live in ______________.

I am a boy/girl. I go to Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

For Christmas, I would like to get: ______________.

 

I am looking forward to your coming.

Best wishes,

______________.

Przed nami

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!