SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
Informacje o obiadach w roku szkolnym 2021/22
24/08/2021

Zapisy na obiady na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będą w dn. 25 - 31. 08. 2021 r.

Zapisu dokonują rodzice/ opiekunowie prawni w następujący sposób:

1) Jeśli dziecko korzystało z obiadów w ubiegłym roku szkolnym, wystarczy, że rodzic/opiekun prawny zgłosi chęć kontynuowania żywienia:

 • mailowo: wysyłając e-mail na adres intendent@sp5.com.pl

  lub
 • telefonicznie: dzwoniąc pod nr tel. 506959742

2) Jeśli dziecko nie korzystało z obiadów w ubiegłym roku szkolnym lub jeśli będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego „0” rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka naobiady w SzkolePodstawowej Nr 5 w Nowym Dworze (druki do pobrania przy wejściu do szkoły i poniżej) i wrzucić ją do skrzynki przy wejściu do szkoły.

 

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Opłata za jeden dzień żywienia wynosi:

 • 10 zł dla uczniów oddziałów przedszkolnych ,,0”(śniadanie i obiad) - opłata za wrzesień wynosi 220,00 zł

 • 6 zł dla uczniów klas I – VIII za obiad – opłata za wrzesień wynosi 84,00 zł

Opłatę za obiady za wrzesień należy przelać na konto bankowe w dniach: 01 – 08. 09. 2021 r.

 

UWAGA!

Data 8 września jest OSTATECZNĄ datą wpłaty za obiad.W przypadku nieuiszczenia opłaty w podanym terminie, uczeń będzie mógł korzystać z wyżywienia dopiero w kolejnym miesiącu.

Numer rachunku bankowego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki:

 

11 8009 1062 0016 4177 2007 0003

 

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest płatność. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy szkoły. Zrobienie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady, wpłata zostanie zwrócona nadawcy.

Żywienie rozpocznie się:

 

 • dla oddziału przedszkolnego: 01. 09. 2021 r.

 • dla klas I- VIII - 13. 09. 2021 r.


UWAGA!!!

 • Wpłaty za obiady w kolejnych miesiącach powinny być uiszczane na konto szkoły z góry do 27-go dnia miesiąca na kolejny miesiąc. Brak opłaty w wyznaczonym terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów w kolejnym miesiącu.

 • Nie należy wpłacać za obiady za styczeń 2022 w grudniu 2021 r.

 • Wpłaty za styczeń - od 03.01.2022 r.


ZWROTY KOSZTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 • Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystany posiłek może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej i została zgłoszona do godziny 07:00 rano na e-mail intendent@sp5.com.pl lub pod nr telefonu 506959742.

 • W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na obiedzie, odliczenia nie będą dokonywane.

 • Rodzice nie mogą sami odliczać obiadów bez wcześniejszego powiadomienia.

 • W grudniu i czerwcu nie ma odliczeń za obiady po wpłacie.


DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

 • Nie ma możliwości wykupienia tylko jednego z dań lub korzystania z posiłków w wybrane dni tygodnia.

 • Stołówka szkolna do odwołania nie wydaje obiadów na wynos.

 • Ewentualną rezygnację z posiłków w kolejnych miesiącach w przypadku uczniów klas I – VIII należy zgłosić u intendenta do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego nowy miesiąc na e-mail intendent@sp5.com.pl lub pod nr telefonu 506959742.

 • Regulamin stołówki szkolnej, Karta zgłoszenia dziecka na obiady w szkole, jadłospis, wysokość opłat za obiady, informacje dla rodziców dostępne są na stronie internetowej szkoływww.ndmpiatka.plzakładka Rodzice - Informacja o obiadach.


UWAGA!!!
Rodzice dzieci z alergią lub nietolerancją pokarmową, które korzystają z posiłków w stołówce szkolnej.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o alergii oraz dostarczenie od lekarza alergologa zaświadczenia o alergii lub nietolerancji pokarmowej Państwa dziecka. W zaświadczeniu musi być szczegółowy zapis produktu lub substancji powodujących alergię/ nietolerancję pokarmową np.: mleko krowie, gluten, jaja, orzechy włoskie, kakao itd. Rodzice dzieci kontynuujących żywienie w szkole, są proszeni o uaktualnienie zaświadczeń. Zaświadczenia zeszłoroczne są honorowane do końca września 2021 r.

Oświadczenia i zaświadczenia należy składać do skrzynki przy wejściu do szkoły.

Druki oświadczenia o alergii do pobrania przy wejściu do szkoły i poniżej.

 


Pliki do pobrania

Przed nami

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!