SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
Zapisy na obiady na rok szkolny 2024/2025
19/06/2024

Zapisy na obiady na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będą w dn. 19 - 30. 08. 2024 r.

Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni w następujący sposób:

1) Należy pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka na obiady.

2) Pobranie, wypełnienie i złożenie karty dotyczy WSZYSTKICH dzieci, chcących korzystać z wyżywienia (również dzieci korzystających w ubiegłym roku).

3) Jeśli dziecko będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego „0” rodzic/opiekun prawny również zobowiązany jest wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka na obiady w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim i wrzucić ją do skrzynki przy wejściu do szkoły.

4) Druki do pobrania przy wejściu do szkoły i poniżej.

5) Nie ma możliwości zapisu dziecka na obiady: telefonicznie, w sekretariacie szkoły, przez pocztę elektroniczną lub e-dziennik.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Opłata za jeden dzień żywienia wynosi:

 • 12 zł dla uczniów oddziałów przedszkolnych „0” (śniadanie i obiad);
 • 7 zł dla uczniów klas I – VIII za obiad

Opłatę za obiady za każdy miesiąc należy przelać na konto bankowe, między: 01 – 07 dniem danego miesiąca lub online poprzez płatność obsługiwaną przez firmę Blue Media S.A. logując się do systemu e-Dziecko.

 

UWAGA!

Termin 7-go dnia każdego miesiąca jest OSTATECZNĄ datą wpłaty za obiad.

Numer rachunku bankowego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki:

 

11 8009 1062 0016 4177 2007 0003

 

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest płatność. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy szkoły. Zrobienie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady, wpłata zostanie zwrócona nadawcy.

 

Żywienie rozpocznie się: 

 • dla oddziału przedszkolnego: 02. 09. 2024 r.
 • dla klas I-VIII - 09. 09. 2024 r.

 

UWAGA!!!

 • Wpłaty za obiady w kolejnych miesiącach powinny być uiszczane na konto szkoły od 1-go do 7-go dnia danego miesiąca. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu płatności.
 • Nie należy wpłacać za obiady za styczeń 2025 w grudniu 2024 r.
 • Wpłaty za styczeń - od 02.01.2025 r.

 

ZWROTY KOSZTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 • Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystany posiłek może nastąpić z powodu choroby, wycieczki klasowej, udziału w konkursach, zawodach sportowych lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej i została zgłoszona do godziny 07:00 rano w systemie e-Dziecko - STOŁÓWKA.
 • Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie, w sekretariacie szkoły, przez pocztę elektroniczną lub e-dziennik.
 • W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na obiedzie, odliczenia nie będą dokonywane.
 • Rodzice nie mogą sami odliczać obiadów bez wcześniejszego powiadomienia intendenta.

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

 • W stołówce szkolnej obowiązują KARTY ZBLIŻENIOWE, po zeskanowaniu których uczeń otrzyma posiłek. Dotyczy to klas I – VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 • Rodzic, jeśli chce, aby dziecko jadło posiłki w szkole, zobowiązany jest do zakupu KARTY ZBLIŻENIOWEJ. Zakupu dokonuje się po zalogowaniu do systemu e-Dziecko w zakładce dotyczącej kart – Rodzic dokona zamówienia karty, następnie opłaci tę kartę, a dziecko odbierze ją w szkole.
 • Uczniowie posiadający KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ z ubiegłego roku szkolnego nie mają obowiązku zamawiania nowej karty.

WARUNEK! W przypadku ZGUBIENIA lub ZNISZCZENIA karty, rodzic jest zobowiązany do ponownego jej zamówienia.

 • Nie ma możliwości wykupienia tylko jednego z dań lub korzystania z posiłków w wybrane dni tygodnia.
 • Stołówka szkolna do odwołania nie wydaje obiadów na wynos.
 • Ewentualną rezygnację z posiłków w kolejnych miesiącach w przypadku uczniów klas I – VIII należy zgłosić u intendenta do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego nowy miesiąc na e-mail intendent@sp5.com.pl lub pod nr telefonu 506959742. W przeciwnym razie system e-Dziecko naliczy opłaty według obowiązującej stawki.
 • Regulamin stołówki szkolnej, Karta zgłoszenia dziecka na obiady w szkole, jadłospis, wysokość
  opłat za obiady, informacje dla rodziców dostępne są na stronie internetowej szkoły
  www.ndmpiatka.pl zakładka Rodzice - Informacja o obiadach.

 

UWAGA!!!
Rodzice dzieci z alergią lub nietolerancją pokarmową, uczęszczających do oddziału przedszkolnego „0”.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o alergii oraz dostarczenie od lekarza alergologa zaświadczenia o alergii lub nietolerancji pokarmowej Państwa dziecka. W zaświadczeniu musi być szczegółowy zapis produktu lub substancji powodujących alergię / nietolerancję pokarmową np.: mleko krowie, gluten, jaja, orzechy włoskie, kakao itd.

Oświadczenia i zaświadczenia należy składać do skrzynki przy wejściu do szkoły lub u intendenta.

Druki oświadczenia o alergii do pobrania przy wejściu do szkoły i poniżej.


Pliki do pobrania

Przed nami

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!