SZYBKI KONTAKT

1 22 775 50 75
2 sekretariat@sp5.com.pl
3 Chemików 1a, Nowy Dwór Maz.

GODZINY PRACY

Śr, Pt: 7:30-16:15
Pon, Wt, Czw: 7:30-15:30
    /   Rodzice   /   Harmonogram zebrań
Harmonogram zebrań

Kontakt Rodziców ze Szkołą odbywa się w formie:

  • bezpośrednich spotkań ( Dni Otwartych),   podczas których odbywać się będą zebrania i będzie możliwość spotkania ze wszystkimi nauczycielami uczącymi dziecko,
  • indywidualnych spotkań z  wychowawcą i nauczycielami, jeśli zajdzie taka potrzeba (po wcześniejszym umówieniu się),
  • poprzez dziennik elektroniczny,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • poprzez stronę internetową szkoły,
  • za pośrednictwem ogłoszeń na tablicach informacyjnych.


Spotkania z nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że  - z  uwagi na zapewnienie uczniom  należytego bezpieczeństwa - w czasie lekcji szkoła jest zamknięta. Spotkania z nauczycielami  czy pedagogiem  bez wcześniejszego umówienia się nie są możliwe. W pilnych sprawach prosimy wcześniej uzgodnić termin spotkania:

  • z nauczycielami pod nr tel. 22  775-50-75 (sekretariat szkoły),
  • z pedagogiem pod nr tel. 728 419 172 (p. Katarzyna Nowicka).

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI  w roku szkolnym 2019/2020

WRZESIEŃ

Zebrania informacyjne:

- klasy I: 3 września

- klasy IV: 4 września (spotkanie z pedagogiem na temat pokonywania progu między kl. III a IV  i zebranie)

- pozostałe klasy: 5 - 11 września

PAŻDZIERNIK

Konsultacje, rozmowy indywidualne w godzinach 17.00- 19.00

- klasy I - III: 23 października

- klasy IV - VIII: 24 października

 

LISTOPAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUDZIEŃ

Zebrania - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych:

- klasy I - III: 18 grudnia (zebrania)

- klasy IV - VIII: 19 grudnia

             16:00 - Jasełka

             17.00 - 17.30  zebrania

             17.30 - 19.30  konsultacje

STYCZEŃ

Zebrania podsumujące I semestr:

- klasy IV - VII: 16 stycznia

- klasy VIII: 16 stycznia - podsumowanie semestru i zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty. 

- klasy I - III (wedle uznania wychowawcy)

 

LUTY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARZEC

Konsultacje, rozmowy indywidualne  w godzinach 17.00 - 19.00

- klasy I - III: 25 marca

- klasy IV - VIII: 26 marca

 

KWIECIEŃ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJ

Zebrania - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych: 

- klasy I - III: 20 maja (zebrania)

- klasy IV - VIII: 21 maja

             17.00 - 17.30  zebrania

             17.30 - 19.30  konsultacje


W dniach, gdy odbywają się zarówno zebrania jak i konsultacje, prosimy trzymać się wyznaczonych godzin i organizować zebrania we wszystkich klasach w tym samym czasie. Pozwoli to uniknąć organizacyjnego chaosu.


Ważna informacja!

Przypominamy, że zgodnie z procedurami postępowania przyjętymi w naszej szkole, przy zgłaszaniu   problemów dzieci  obowiązuje ścieżka służbowa:  wychowawca - pedagog - dyrektor. Prosimy o jej przestrzeganie, by usprawnić przepływ informacji i zapewnić jak najszybsze rozwiązanie problemu.

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!