SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Uczniowie   /   Wolontariat Caritas
Wolontariat Caritas

Szkolne Koło Caritas - to organizacja uczniowska działająca na terenie naszej szkoły już od kilku lat. Zrzesza ona uczniów klas 4-7, którzy zadeklarowali chęć pracy jako wolontariusze. Zakłada ono również współpracę z sympatykami Koła czyli uczniami,nauczycielami, przedstawicielami organizacji,którzy chcielbyi wspomóc działalność SKC.

SKC jest powołane przez ordynariusza naszej diecezji i jego celem jest służba potrzebującym w najbliższym środowisku, szczególnie na terenie szkoły . Szkolne Koło Caritas ma własny zarząd, regulamin oraz opiekuna, który je reprezentuje. Patronem naszego SKC jest wybrany przez dzieci - Św. Mikołaj. Kandydaci na wolontariuszy zanim staną się pełnoprawnymi wolontariuszami przechodzą szkolenie a następnie otrzymują legitymację wolontariusza Caritas.Następnie biorą udział w akcjach diecezjalnych lub krajowych, takich jak;'  Wigilijne Dzieło Pomcy Dzieciom', 'Wirtualna choinka', 'Jałmużna Wielkopostna','Torba pełna miłości'. Ponadto może samo inicjować akcje charytatywne, zgodne z regulaminem i potrzebami środowiska uczniowskiego.
Nasze SKC do tej pory zorganizowało kilka takich inicjatyw, np.Kiermasze Bżonarodzeniowe,kawiarenkę dla rodziców podczas zebrań, Loterię fantową z okazji wspomnienia Św. Mikołaja, kawiarenkę 'Pod schodami'przy okazji święta szkoły, wystawę połączoną z biblioteczką publikacji na temat Jana Pawła II. Łączność z wolontariuszami z innych szkół utrzymujemy dzięki szkoleniom wyjazdowym, zlotom diecezjalnym i krajowym.

Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy pomóc wielu dzieciom: dofinansowaliśmy wycieczki oraz wyjazdy edukacyjne,zakupiliśmy obuwie lub przybory szkolne czy podręczniki. W  okresie Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dwukrotnie wyjazd do Warszawy dla 40 dzieci na przedstawienie świąteczne połączone z obdarowaniem dzieci paczkami żywnościowymi.Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji 'Wirtualna choinka', dzięki której  30 uczniów otrzymało wartościowe prezenty od anonimowych ofiarodawców. 

Nasze SKC może  poszczycić się sukcesem. W grudniu 2016 r.wolontariuszka naszego SKC- Weronika Pisarek z  kl. 7e podczas gali wolontariatu otrzymała wyróżnienie za swoją pracę tzw.'Skrzydła Anioła'. Wolontariusze oraz kandydaci SKC spotykają się 2 razy w miesiącu, we wtorki od godz.14.40 do 15.25 oraz czwartki od godz.14.40 do 15.25. Wszelkich odpowiedzi na temat działania SKC udzieli Anna Krajczyńska, opiekun koła. Chętnych uczniów zapraszamy do współpracy.Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!