SZYBKI KONTAKT

1 22 775 50 75
2 sekretariat@sp5.com.pl
3 Chemików 1a, Nowy Dwór Maz.

GODZINY PRACY

Śr, Pt: 7:30-16:15
Pon, Wt, Czw: 7:30-15:30
    /   Rodzice   /   Akademia dla rodziców
Akademia dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami
Tematykę spotkań z rodzicami opracowano w oparciu o potrzeby edukacyjne i wychowawcze wynikające z pracy z uczniami oraz potrzeby środowiska. Plan jest zgodny z Rocznym Planem Wychowawczym i Programem Profilaktyki  (projekt edukacyjny).

m-c

tematyka spotkania

odbiorcy

odpowiedzialni

wrzesień

Zebrania informacyjne :

-       klasy I : 5 września
-       klasy IV : 6 września (spotkanie z psychologiem i zebranie)
-       klasy VII – 10 września
-       pozostałe klasy: 10-14 września
-       10 września: spotkanie  dla rodziców  klas VII, temat „Stop dopalaczom”

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

październik

Konsultacje, rozmowy indywidualne w godzinach 17.00-19.00

-       klasy I – III: 24 października
-       klasy IV – VIII: 25 października
-       Ślubowanie klas I – 15 października
-       24 października: spotkanie dla rodziców klas II, temat: „Porozmawiajmy o emocjach”
-       25 października: spotkanie dla rodziców klas IV, temat „Internet – dobro, czy zło?”

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

 listopad

- 19 listopada: spotkanie dla rodziców klas III, temat: „W świecie tabletów i smartfonów”

Rodzice

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

grudzień

Zebrania – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych :

-       klasy I – III : 12 grudnia (zebrania)
-       klasy IV – VIII: 13 grudnia
16.00 – Jasełka
17.00 – 17.30 zebrania
17.30 – 19.30 konsultacje

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

styczeń

Zebrania podsumowujące I semestr :

-       klasy IV – VII: 17 stycznia
-       klasy VIII : 17 stycznia (podsumowanie semestru i zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty)
-       klasy I – III (wedle uznania wychowawcy)

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

luty

--- --- ---

marzec

Konsultacje, rozmowy indywidualne w godzinach 17.00 – 19.00
-       klasy I – III       : 20 marca
-       klasy IV – VIII : 21 marca

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

kwiecień

---

 ---

---

maj

Zebrania – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych :
-       klasy I – III: 15 maja (zebrania)
-       klasy I – IV: 16 maja
17.00 – 17.30 zebrania
17.30 – 19.30 konsultacje

Rodzice

Dyrekcja

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

W dniach, gdy obywają się zarówno zebrania jak i konsultacje, prosimy trzymać się wyznaczonych godzin i organizować zebrania we wszystkich klasach w tym samym czasie. Pozwoli to uniknąć organizacyjnego chaosu.Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!