Powitanie
Dokumenty Szkoły
Publikacje
Kalendarz roku szkolnego
Nasz zespół
Plan lekcji
Szkolne zmiany
Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
Patron i hymn
Historia
Blaski i cienie miasta, w otoczeniu przyrody
Rada Rodziców
Logomocja
Filmy
Gazetka szkolna ”Szuwarek”
Wycieczki
Sport
Informatyka
Z życia klas
Konkursy
Koła zainteresowań
Rodzice
Najlepsi
Samorząd
ZHP
Biblioteka
Świetlica
Obozy
Teleadresy
Napisz do nas!
Projekt edukacyjny "Grzeczność na co dzień"
„Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa,
więc o niej w szkole wspomnieć wypada.”
 

Ponownie projekt edukacyjny
„GRZECZNOŚA NA CO DZIEN ...” w naszej szkole.
 

       Od pa1dziernika 2006 roku trwa w „Piątce” realizacja projektu edukacyjnego „GRZECZNOŚA NA CO DZIEN ...”
Zgodnie z harmonogramem, uczniowie wielu klas pod opieką nauczycieli realizują poszczególne obszary projektu.
       
Wykonali już wszystkie zadania wynikające z obszaru:
• KULTURA NA CO DZIEN, CZYLI JAK OBYCIE UŁATWIA ?YCIE
oraz część zadań z obszarów
• JAK JEŚA KULTURALNIE? i MÓJ JEZYK ŚWIADCZY O MNIE.
 
Przed nimi:
• SPRAWNOŚA I ODPOWIEDZIALNOŚA.
• MUNDUREK I GARNITUREK, CZYLI KULTURALNY STRÓJ NA CO DZIEN I OD ŚWIETA.
• KULTURA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I NA ŁONIE PRZYRODY.
 

„CZY JESTEŚMY KULTURALNI?”
Pod takim hasłem zostały przeprowadzone w pa1dzierniku 2006 roku ankiety wśród uczniów klas II – III i IV – VI na temat ich kultury osobistej. Do przeprowadzenia diagnozy wylosowano po dwie klasy z każdego poziomu:
• II b – IId;
• IIIa – IIId;
• IVc – IVe;
• Vb – Ve;
• VIb – VIc
 
72 osoby z klas II – III odpowiedziały między innymi na pytania: Czy uczniowie są wobec siebie koleżeńscy?; Czy przychodzą punktualnie na zajęcia?; Czy przygotowują się do nich?; Czy pomagają innym?; Czy szanują rośliny i zwierzęta?; Czy stosują zwroty grzecznościowe?; Czy używają „brzydkich” wyrazów?; Czy dbają o higienę?; Czy zmieniają obuwie?
 
122 osoby z klas IV – VI miały trudniejsze zadanie. Uczniowie zmierzyli się bowiem z takimi pytaniami jak: Z czym kojarzą im się określenia savoir – vivre, bon ton, kindersztuba, fair play?; Czy potrzebne jest przestrzeganie dobrych manier i dlaczego?; Jakich zwrotów grzecznościowych używają?; Jakie wartości są dla nich ważne: czy koleżeństwo, życzliwość, pracowitość, prawdomówność, czy też arogancja, napastliwość, kłamstwo?; Czy używają wulgarnych słów i w jakich sytuacjach?; Jak człowiek powinien się ubierać, dbać o swój wygląd i higienę?; Czy potrafią kulturalnie i rzeczowo dyskutować?; Jak zachowują się w czasie lekcji i podczas przerw?; Czy spó1niają się do szkoły?
 
Wyniki ankiet zostały opracowane w formie wykresów i zaprezentowane na łączniku szkoły oraz przekazane wychowawcom do przeanalizowania wspólnie z uczniami.
Pokazują one, że kultura bycia i znajomość dobrych manier nie jest uczniom obca, obce natomiast są „dziwnie” brzmiące określenia: savoir – vivre, bon ton, kindersztuba, fair play. Na 122 badane osoby tylko 24 znały pojęcie „savoir – vivre”, 6 - bon ton, 2 – kindersztuba, 48 - fair play. Savoir – vivre kojarzył się niektórym z salonem gier, filmem, tajemnymi znakami; bon ton z pontonem, batonem, bombą; kindersztuba głównie z czekoladą, a fair play z wyścigami samochodowymi. Dziś już chyba wszyscy wiedzą, co te pojęcia znaczą. Niewtajemniczonym jeszcze wyjaśniamy, że  savoir-vivre to inaczej ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba, czyli znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie, a fair play – to szlachetna gra, w życiu codziennym polegająca na tym, żeby nie oszukiwać, nie wygrywać cudzym kosztem, nie wykorzystywać swojej przewagi.
Uczniowie przyznali się również do niewłaściwych zachowań podczas zajęć i przerw, używania wulgarnych wyrazów, przedkładania czasem lenistwa nad pracę i pomoc innym.
 

Wybór KRÓLA I KRÓLOWEJ DOBRYCH MANIER to nasze następne działanie mające na celu propagowanie pozytywnych wzorców zachowania, podniesienie poziomu kultury osobistej wśród uczniów i wyróżnienie tych, których cechują dobre maniery.
Każda klasa wspólnie z wychowawcą typowała do konkursu 2 uczniów (chłopca i dziewczynkę), biorąc pod uwagę między innymi: ich zachowanie w stosunku do koleżanek i kolegów, osób dorosłych; wzajemną pomoc; stosowanie form grzecznościowych.
Wybrani w wyborach klasowych uczniowie stanęli do rywalizacji o zdobycie tytułu KRÓLA I KRÓLOWEJ DOBRYCH MANIER SP5 w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II – III; klasy IV – VI.
Znajomość dobrych manier w szkole i poza szkołą została sprawdzona w formie testu: „Kartkówki z dobrych manier.” Nasi kandydaci nie mieli żadnych problemów z zadaniami dotyczącymi zasad zachowania w szkole, natomiast pytania związane z zachowaniem przy stole, czy w teatrze sprawiły im pewną trudność. Co na przykład zrobić z plasterkiem cytryny pływającym w herbacie? Czym jeść jajecznicę: nożem i widelcem, czy tylko widelcem? Co zrobić ze starannie złożoną płócienną serwetką przy nakryciu? Czy w teatrze należy przechodzić tyłem, czy przodem do widzów?
Trudne?
TYTUŁ KRÓLOWEJ DOBRYCH MANIER klas II – III uzyskała Natalia Włodkowska z klasy IIId (zdobyła maksymalną liczbę punktów). Wśród chłopców klas II – III zostanie przeprowadzona dogrywka - o TYTUŁ KRÓLA DOBRYCH MANIER walczyć będą: Piotr Kulesza (IIIb) i Mateusz Wróbel (IIf). Również wśród dziewcząt klas IV – VI potrzebna będzie dogrywka – do rywalizacji o TYTUŁ KRÓLOWEJ DOBRYCH MANIER staną: Justyna Astriap (VId),Katarzyna Ciupak (Ve) i Sara Pakaszewska (VIa).
Natomiast TYTUŁ KRÓLA DOBRYCH MANIER klas IV – VI otrzymał Radosław Włodkowski z klasy VId. Gratulujemy!
Pomocą przy realizacji konkursu służyły panie: Dorota Ziemnińska i Agnieszka Rabiej. 
 
KARUZELA WIEDZY O DOBRYCH MANIERACH to turniej przeprowadzony wśród uczniów klas IV, którego organizacją zajęły się panie: Agnieszka Piszczek i Ewa Wójcik. Jego celem było oczywiście uwrażliwienie uczniów na podstawowe zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, utrwalanie takich wartości, jak wychowanie, kultura, kurtuazja, ogłada oraz utrwalanie zwrotów i form grzecznościowych.
Każdą klasę IV reprezentował pięcioosobowy zespół pod przewodnictwem
kapitana. Pozostała część klasy kulturalnie kibicowała i dopingowała swojej drużynie. Turniej składał się z trzech rodzajów konkurencji:
• Kto pierwszy ten lepszy -odpowiedzi na zadane pytanie udzielał uczeń z drużyny, która się pierwsza zgłosiła;
• Kto wie więcej? - drużyna odpowiadała ustnie lub pisemnie na zadane pytania, bąd1 wykonywała zadanie praktyczne;
• Kto lepiej kibicuje? - w tej konkurencji współzawodniczyły całe klasy – prezentowały przygotowane wcześniej plakaty i transparenty oraz skandowały kulturalne okrzyki.
Do dopingu wspaniale zagrzewała przewodnicząca Jury pani Małgorzata Dominik.
Drużyny miały za zadanie odpowiedzieć między innymi na pytania: Co należy zrobić, aby nowy kolega w klasie czuł się dobrze; Jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel?; Czy „ściąganie” na klasówce jest zachowaniem właściwym, czy niewłaściwym?; Jak należy się zachować w różnych, nietypowych sytuacjach?
 
Turniej zapewnił wszystkim wspaniałą zabawę i zdrową rywalizację. Zwyciężyła w nim bezapelacyjnie klasa IVc i uzyskała tytuł MISTRZA DOBRYCH MANIER. Świetnie prezentująca się i wspaniale przygotowana drużyna pod przewodnictwem Klaudii Dudek najlepiej i najszybciej odpowiadała prawidłowo na wszystkie pytania. Wspierająca ją pozostała część klasy dała piękny pokaz kibicowania i dodatkowo wpływała na emocje widzów: dziewczynki z kolorowymi pomponami w dłoniach poruszały się niczym amerykańskie cheerleaderki, a chłopcy z właściwą kulturą prezentowali wielki transparent. Wszyscy skandowali wypisane na nim hasło:
„My maniery dobrze znamy i dlatego dziś wygramy”. Wielkie gratulacje dla całej klasy IVc. A może dziewczyny stworzą zespół cheerleaderek, który będzie wspierał naszych chłopców we wszystkich zawodach sportowych?
 

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA
Zadaniem każdego zespołu klasowego jest opracowanie w formie plakatów kodeksu kulturalnego ucznia, zawierającego m. in. zasady zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości szkolnych i podczas wyjazdów oraz opracowanie recepty na złe zachowanie, czyli przedstawienie konsekwencji wynikających z łamania kodeksu, kar za niewłaściwe zachowanie w szkole.
Wcześniej nauczyciele otrzymali propozycję scenariusza „Jak zachowywać się grzecznie na co dzień – tworzymy kodeks kulturalnego ucznia”, który stanowił podstawę do pracy z dziećmi. Celem zajęć było wspólne opracowanie takich zasad, których przestrzeganie pozwoli wszystkim uczniom czuć się bezpiecznie i w przyjaznej atmosferze realizować wszelkie zadania. Dotychczas swoje kodeksy opracowali i przekazali uczniowie klas: Va, Vb, Vc, Ve pod kierunkiem p. Agnieszki Rabiej oraz uczniowie klas: IVc i IVe pod kierunkiem p. Violetty Rzeszot. Czekamy na pozostałe klasy IV – VI.
Z propozycji uczniów poszczególnych klas powstanie jeden szkolny „Kodeks kulturalnego ucznia”. Jego opracowania podejmie się Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań: Katarzyny Nowickiej (opiekuna SU) i Elżbiety Lewandowskiej (pedagoga szkolnego).
 

KA?DY MO?E ZOSTAA PISARZEM LUB ILUSTRATOREM
Tym hasłem objęliśmy działania mające przygotować uczniów do spotkania z pisarzem, panem Grzegorzem Kasdepke, autorem wielu książek dla dzieci („Bon czy ton, savoir –vivre dla dzieci”, „Kacperiada”, „Co to znaczy?”, „Kuba i Buba”),tłumaczących między innymi, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach.
Na początek przeprowadziliśmy wśród wszystkich uczniów szkoły mini konkurs: „Kim jest Grzegorz Kasdepke?” Kacper Sompolski (Ib), Karolina Paprocka (IIIc) i Maciej Siwek (Va), czyli autorzy prawidłowych i najbardziej wyczerpujących odpowiedzi zostali oczywiście nagrodzeni.
Dzięki współpracy z wydawnictwem „Literatura” zorganizowaliśmy kiermasz książek autora. Aby zachęcić i umożliwić dzieciom zakup wybranej pozycji przeprowadziliśmy akcję reklamującą (liczne plakaty na terenie szkoły) i wystosowaliśmy pismo do rodziców. Kiermasz poprowadzili uczniowie klasy IVe i IVc.
Ponadto, uczniowie mogli zapoznać się z twórczością pisarza, wypożyczając książki w bibliotece szkolnej.
Wśród wszystkich uczniów klas III i IV przeprowadziliśmy konkurs „Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” Jego laureatami zostali:
uczniowie klas III:
Ula Wieczorek (IIId) – I miejsce; Jaś Rączka (IIIc) – II miejsce; Iga Gerasik (IIIb) i Rafał ?amek (IIIb) – III miejsce;
uczniowie klas IV:
Basia Wierczyńska (IVb) – I miejsce; Klaudia Dudek (IVc) – II miejsce; Dominika Gmurczyk (IVc) – III miejsce.
Nagrody wręczył im podczas spotkania autorskiego pan Grzegorz Kasdepke.
JESTEM ILUSTRATOREM KSI!?EK GRZEGORZA KASDEPKE to następny konkurs w ramach przygotowań do spotkania z pisarzem. Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji do książek dowolną techniką lub komiksów na podstawie książki „Bon czy ton. Savoir – vivre dla dzieci”.  Pod opieką pań: Iwony Zielińskiej, Ireny Malec, Małgorzaty Liwskiej, Violetty Rzeszot i Agnieszki Patłaszyńskiej powstały piękne plakaty, których nie powstydziłby się sam autor, a przedstawiające zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.
Do spotkania z pisarzem przygotowywała się również redakcja naszej szkolnej gazetki „Szuwarek”, która miała za zadanie przeprowadzenie wywiadu z panem Kasdepke. Jak im się to udało dowiemy się zapewne w następnym numerze „Szuwarka”. O przebiegu samego spotkania autorskiego informujemy w innym miejscu. 

Grzeczność, kultura bycia, kurtuazja, ogłada, zasady savoir – vivru obowiązują nas na co dzień i od święta, w różnych sytuacjach i miejscach. Dotyczą także zachowania się przy stole. Ponieważ Wigilijny stół ułatwia wpajanie zasad kulturalnego zachowania się, w okresie przedświątecznym odbył się konkurs na NAJPIEKNIEJ NAKRYTY KLASOWY WIGILIJNY STÓŁ.
Do konkursu zgłosiło się 11 klas: IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIIb, IIId, IVa, IVd, Vb, Vc. Ocenie podlegało: przygotowanie zgodnie z tradycją wigilijnego  stołu: (znajomość potraw wigilijnych; symbolika wigilijnego stołu - opłatek, sianko, dodatkowe nakrycie; pomysłowość, aranżacja i estetyka stołu; dobór elementów dekoracyjnych); kulturalne zachowanie się przy wigilijnym stole: (stworzenie miłej i serdecznej atmosfery; wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń; stosowanie zwrotów grzecznościowych przy stole i podczas składania życzeń; kultura spożywania posiłku; dobór stroju do okoliczności); efekty dodatkowe: (estetyka otoczenia, wystrój sali; dobór podkładu muzycznego lub śpiewanie kolęd; ład i porządek w klasie). Nie oceniano natomiast smaku i ilości potraw oraz wartości zastawy stołowej. Jury w skład, którego weszły panie: Elżbieta Lewandowska, Agnieszka Piszczek, Beata Trojanowska, Violetta Rzeszot, Małgorzata Nerć, Katarzyna Nowicka, Olga Parzuchowska stanęło przed trudnym zadaniem.  Jak wybrać ten najpiękniejszy stół, skoro wszystkie były wspaniałe, wyjątkowe i niepowtarzalne (zobaczcie sami w naszej galerii), a dzieci zachowywały się nienagannie i stosownie do okoliczności. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników i podziękowania dla Rodziców, którzy aktywnie włączyli się do realizacji pomysłu. 
 
Tyle zadań przewidzianych w projekcie edukacyjnym GRZECZNOŚA NA CO DZIEN... udało nam się już zrealizować. Musimy jeszcze wręczyć nagrody i dyplomy zwycięzcom naszych konkursów. To już wkrótce – podczas wspólnego apelu – w styczniu 2007.
 
Przed nami kolejne działania:
 
• SZKOLNY SAVOIR – VIVRE: scenki dramowe przedstawiające kulturalne zachowanie w różnych miejscach w szkole (na korytarzu; w stołówce; w sekretariacie; w bibliotece; w sklepiku) w wykonaniu uczniów klas V.
• MAGICZNE SŁOWA: inscenizacja przygotowana przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
• POTYCZKI JEZYKOWE w ramach, których: odbędą się zajęcia poświęcone kulturze słowa, wzbogacające słownictwo uczniów związane z kulturą osobistą, a usuwające wulgaryzmy z języka potocznego; uczniowie przygotują w formie pisemnej i graficznej ZŁOTE MYŚLI O GRZECZNOŚCI, PRZYSŁOWIA O GRZECZNOŚCI, PLAKATY PRZECIW WULGARYZMOM, SAVOIR – VIVRE POLSKO – ANGIELSKI, RYMOWANKI, WIERSZOWANKI O KULTURZE; przeprowadzimy również konkurs: MISTRZOWIE PIEKNEGO CZYTANIA.
• W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – DBANIE O HIGIENE OSOBIST!: przedstawienie o Kopciuszku w wykonaniu uczniów klasy IIb.
• Wrócimy do zagadnień związanych z kulturą spożywania posiłków: WOKÓŁ NAKRYTEGO STOŁU to cykl zajęć świetlicowych, których efektem będą plakaty, hasła i napisy do stołówki szkolnej na temat właściwego zachowania się przy stole.
• SPRAWNI JAK KUSY: turniej dla uczniów klas V związany z setną rocznicą urodzin naszego patrona.
• UBIÓR NA RÓ?NE OKAZJE: pokaz mody przygotowany przez uczniów klas VI, przedstawiający strój galowy, na co dzień, sportowy i dyskotekowy.
• JAK SIE ZACHOWAA?: prezentacja scenek dramowych w wykonaniu uczniów klas VI na temat kulturalnego zachowania w środkach komunikacji publicznej; w instytucjach kultury (teatrze, kinie, muzeum); podczas uroczystości szkolnych i na koncercie oraz na łonie przyrody.
• Organizacja KULTURALNEJ DYSKOTEKI przez Samorząd Uczniowski podczas karnawału.
• A pod koniec naszych wspólnych działań WIADOMOŚCI Z PIERWSZEJ REKI, czyli konkurs na relację z realizacji i przebiegu projektu „Grzeczność na co dzień...”
 
       ?yczymy wszystkim uczestnikom wytrwałości i dobrej zabawy, do udziału zachęcamy również tych, którzy jeszcze nie włączyli się do naszych działań.
Zapraszamy oczywiście do czytania wszelkich informacji o imprezach, konkursach, zadaniach i podsumowaniach oraz oglądania wykonanych już prac na terenie szkoły (głównie na łączniku i w okolicach pokoju nauczycielskiego). 

       Projekt edukacyjny „GRZECZNOŚA NA CO DZIEN...” realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów, to natomiast pozytywnie wpłynie na zmniejszenie przejawów zachowań agresywnych wśród uczniów. Ponieważ działania związane z projektem trwają, zatem ocena czy są one skuteczne nastąpi po ich zakończeniu, ale obserwacje zachowań dzieci oraz rozmowy na temat ich świadomości w zakresie kultury współżycia z rówieśnikami wyra1nie wskazują na to iż działania te przynoszą pozytywne skutki. Dzieci wiedzą jak poprawnie zachować się w różnych sytuacjach, starają się używać kulturalnego słownictwa, znają już znaczenie pojęć: savoir – vivre, bon ton, fair play itp.
Spróbujemy również zacieśnić współpracę z rodzicami podczas realizacji kolejnych zadań, bowiem to oni pierwsi uczą dzieci dobrych manier i zasad dobrego wychowania.
Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji projektu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w następnym roku szkolnym.
 
Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

Autor: B.Surwiło V. RzeszotDni Otwarte Funduszy Europejskich
3 Maja Święto Konstytucji
Przegląd Szkolnych Grup Teatralnych
"Bezpiecznie na rowerze"- VIII edycja
75 rocznica zbrodni katyńskiej
Spotkanie z paraolimpijczykami
Igrzyska klas 1 - 3
Zapraszamy na "Bezpiecznie na rowerze"
1% dla Szkoły Podstawowej nr 5
Mam Talent
Przedstawienie grupy teatralnej TERAZ MY
Rekolekcje Wilelkopostne
Archiwum